Kempinski Yasal Uyarı – Kempinski Residences Balmumcu

YASAL UYARI

Aşağıdaki maddelerde www.kempinskiresidencesbalmumcu.com web sitesini ziyaret eden kişilere yönelik kurallar açıklanmaktadır. Bu web sitesi Kempinski Residences Balmumcu’ye aittir ve siteyi ziyaret eden kullanıcılar aşağıdaki koşulları, yazılanlarla sınırlı olmamak şartıyla tüm maksat ve halin icabı ile kabul etmiş sayılacaktır.

Kullanıcılar bu sitede yer alan bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Burada mevcut olan bilgiler Kempinski Residences Balmumcu’dan önceden yazılı izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz veya kullandırılamaz. Bu siteye erişim serbest ve anonimdir. Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai hukuki takibata neden olacaktır.

Kempinski Residences Balmumcu web sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar ve / veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Bu web sitesinin yayınlanması, hiçbir kişi ve / veya kuruluşa herhangi bir konuda, herhangi bir taahhüt içermemektedir. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü karar ile ilgili tüm sorumluluk, bu siteyi ziyaret eden kişiye aittir.

Kempinski Residences Balmumcu web sitesine veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan, Kempinski Residences Balmumcu sorumlu tutulamaz.

Sitede yer alan tüm bilgiler, tablolar, yorum ve tavsiyeler ile buradan yapılan tüm linkler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Kempinski Residences Balmumcu internette yer alan web sitesindeki bilgilerin mevcut durumu yansıtması için makul olan tüm gayreti göstermiştir. Bu sitede yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; Kempinski Residences Balmumcu önceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki bilgilerin revizesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili olup bu konudaki tüm haklara sahiptir. Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncelleşmemesi; revizyonda gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten ya da değişiklikten ötürü Kempinski Residences Balmumcu hiçbir nam altında sorumluluk yüklenemez.

Bu sitede bulunan bilgi veya ifadelerin (tasarımlar, resimler, logo, vb.) telif hakkı Kempinski Residences Balmumcu’ya aittir. Kempinski Residences Balmumcu’nun yazılı izni olmaksızın kullanılamaz. Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Türkçe Kullanım Şartları metni esas alınacak olup, böyle bir durumda Kempinski Residences Balmumcu her türlü hukuki haklarını kullanacağını beyan eder.

Yayınlanmış herhangi bir Kempinski Residences Balmumcu dokümanına, dokümanın içeriğine ilişkin cevap vererek soru, yorum, öneri veya benzeri geri besleme verisi içeren bilgi gönderen bir izleyici, bu bilgiye gizli bilgi muamelesi yapılmayacağını kabul eder. Kempinski Residences Balmumcu ‘ın bu tip bilgilere ilişkin hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır ve bilgiyi üretme, kullanma, açıklama ve başkalarına dağıtma hakkına sınırsız olarak sahiptir. Böyle bir bilgide yer alan herhangi bir fikir, kavram, know-how veya teknik, tarafımızdan herhangi bir amaçla kullanılabilir. Bu bilgiden, bu bilgiyi içeren bir ürün geliştirme, imal etme ve pazarlama da dâhil olmak üzere, ancak bununla da sınırlı kalmayarak faydalanabiliriz.

 

KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK

İşbu “Kullanım Koşulları ve Gizlilik” metninde, Kullanıcıların Kempinski Residences Balmumcu (“Kempinski Residences Balmumcu”) web sitesini ziyaretlerine ilişkin prensipler düzenlenmektedir.

Kullanıcılar, Kempinski Residences Balmumcu logosunun veya web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten Kempinski Residences Balmumcu ‘nun veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

COOKIE KULLANIMI

Kullanıcıların web sitesindeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi veriler 5651 sayılı Kanunun 2/1-j bendi uyarınca Kempinski Residences Balmumcu tarafından otomatik olarak toplanmaktadır. “Cookie” adlı teknoloji kullanılarak elde edilen bu veriler istatistiksel bilgilerdir. Bu teknoloji ile amaçlanan, Kullanıcıların ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretlerinden itibaren Kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyası olan bu “cookie”leri kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak Kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler. Kempinski Residences Balmumcu, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla kullanıcıların web sitesindeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir “cookie” ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Sonrasında Kullanıcılara web sitesinde ya da görüntülü reklam ağındaki diğer sitelerde ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

5651 VE 5846 SAYILI YASALAR UYARINCA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kullanıcılar, web sitesi üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan linkler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin Kempinski Residences Balmumcu ile ilgisi olmadığını ve Kempinski Residences Balmumcu’nun bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin kullanımı sebebiyle doğabilecek herhangi bir zarardan Kempinski Residences Balmumcu’nun sorumlu olmadığını kabul etmişlerdir.

Kullanıcılar, web sitesi üzerinde Kempinski Residences Balmumcu veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, Kempinski Residences Balmumcu’nun bu materyallerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların Kempinski Residences Balmumcu’nun izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını, kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul etmişlerdir.

 

6698 SAYILI YASA UYARINCA TOPLANABİLECEK KİŞİSEL VERİLER

Kullanıcılar; iş başvurusu yapmak, dilek ve önerilerde bulunmak, kendilerini daha iyi tanıtmak ve kullanıcı tercihlerini daha yakından takip edebilmek amacıyla web sitesine üye olurlarken ad, soyad, e-posta, iletişim bilgileri ve iş başvuruları için paylaşacakları kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5/1 ve 6/2 maddeleri uyarınca tamamen kendi istek ve açık rızaları ile paylaştıklarını, bu verilerin kendilerini tanıtmak, kendilerine daha iyi hizmet sunulabilmesi, yaptıkları başvuru veya şikayetler ve site etkinlikleri ve yeniliklerinden haberdar edilmek amacıyla kendilerinden talep edildiğini kabul ederler.

Kempinski Residences Balmumcu, web sitesi üzerinde, Kullanıcıların arzusuna bağlı olarak Kullanıcıların kimlik bilgilerini, e-posta adreslerini, telefon numaraları gibi iletişim bilgilerini, web sitesine konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri toplayabilecektir. Kullanıcılar, kendi arzuları doğrultusunda Kempinski Residences Balmumcu ile paylaşabilecekleri verilerin işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik metninde belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

 

GENEL AYDINLATMA METNİ

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kempinski Residences (“Kempinski Residences Balmumcu ” veya “Şirket ”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında ve veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak aydınlatma metnimizi bilgilerinize sunuyoruz:

  1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kempinski Residences Balmumcu tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirket tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla aşağıda belirtilen veri sahiplerine ait kişisel veriler işlenebilmektedir. Bu kapsamda;

Kempinski Residences Balmumcunun gerçek kişi tacir veya tüzel kişi tedarikçilerin/alt işverenlerin/iş ortaklarının/hizmetlerinden yararlandığı üçüncü kişilerin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi olmanız halinde kimlik, iletişim, özlük (özgeçmiş), hukuki işlem bilgileri, fiziksel mekân güvenliği, risk yönetimi, finans (IBAN/banka hesap bilgileri), mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlarınız ayrıca sizin veya işvereninizin paylaşması halinde özel nitelikli kişisel verilerinizden sağlık ve ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri verileriniz ile kimlik belgelerinde yer alan din ve kan grubu bilgileriniz (dolaylı olarak kimlik/ehliyet sureti aracılığıyla temin edilebilmektedir.) Kempinski Residences Balmumcu’nun  faaliyetleri kapsamında sözleşme süreçleri ile mal ve hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ile yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, sponsorluk/yardım faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, yabancı tedarikçi personeli için çalışma ve oturma izni işlemleri, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal iletişim süreçleri kapsamında basın bülteni oluşturulması, otel, vize, uçak rezervasyonları dâhil organizasyon ve etkinlik yönetimi, lojistik ve kargo faaliyetlerin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi

Kempinski Residences Balmumcu’ya bağlı topluluk şirketlerinin çalışanı/ irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi olmanız veya Kempinski Residences Balmumcu’ya bağlı topluluk şirketlerinin gerçek kişi tacir veya tüzel kişi müşterilerinin çalışanı/irtibat kişisi/ortağı/yetkilisi olmanız halinde kimlik, iletişim, finans (IBAN/banka hesap numarası), hukuki işlem verileri, müşteri işlem verileriniz sözleşme süreçlerinin, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, denetim/etik faaliyetleri ile iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, yurtiçi/yurtdışı ihalelere katılınması, talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi

İşyerimizi ziyaret etmeniz halinde, kimlik, iletişim, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği verileriniz ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, iş kazası olması durumunda iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, talep halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi,

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde işlem güvenliği verileriniz ile Kempinski Residences Balmumcu’nun kablosuz ağ bağlantımızı kullanmanız halinde kimlik, iletişim, işlem güvenliği verileriniz 5651 sayılı kanun gereğince mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Faaliyetlerin mevzuata ve Kempinski Residences Balmumcu politika ve prosedürlerine uygun yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

 

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; talep halinde resmi kurum ve kuruluşlara, bankalara, basın kurumlarına, danışmanlık ve denetim firmalarına, gümrük firmalarına, müşterilere, sigorta şirketlerine, seyahat ve vize acentelerine, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimiz dâhil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olduğumuz firmalara, Kempinski Residences Balmumcu politika ve prosedürlerine uyum sağlanması, operasyonel süreçlerin yürütülmesi ve destek alınması,  yurtiçi/yurtdışı ihalelere katılınması amaçlarıyla topluluk şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına, yurt içi ve yurt dışında bulunan teknolojileri hizmeti sunan firmaların sistemlerine aktarılabilecektir.

 

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; , sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızca veya Şirketiniz vasıtasıyla doğrudan veya elektronik posta adresimiz vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgiler, Kempinski Residences Balmumcu faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ve kamera kayıtları aracılığıyla toplanabilmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, linkteki form ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Saray Mahallesi A. Tevfik İleri Cad. No: 6 Ümraniye -İstanbul adresine yazılı olarak ve kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlere uygun olarak iletebilirsiniz.

Kempinski Residences Balmumcu, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Başkası adına yapılan taleplerde talep sahibinin kimlik ve adres bilgilerinin ve talep sahibini temsil etmeye yetkili olduğunu gösteren yasal belgelerin eklenmesi zorunludur. Bu kapsamda yapılacak başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İletilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, bu süre, bilgi ve belgelerin tam bir şekilde iletilmesinden itibaren başlar.

Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Cevaplar adresi Kempinski Residences Balmumcu’nun tercihine göre yazılı olarak talep sahibinin adresine herhangi bir posta türüyle yahut e-posta adresine gönderilebilir.

İşbu aydınlatma formu, Kempinski Residences Balmumcu ile yazılı yahut sözlü olarak akdetmiş olduğunuz her türlü sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIM AMACI

Kempinski Residences Balmumcu, toplanan kişisel verileri Kullanıcıların web sitesinden faydalanabilmesi, web sitesine üyelik söz konusu ise üyelik kaydının gerçekleştirilmesi, sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda Kullanıcılara gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, Kullanıcılar ile temas kurulması ve sunduğu hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir.

 

Söz konusu kişisel veriler Kempinski Residences Balmumcu raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında işlenebilecek, Kullanıcıların kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Kullanıcıların ayrıca onay vermesi halinde söz konusu bilgiler Kempinski Residences Balmumcu ve iş birliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Kullanıcılar ile iletişime geçilebilecektir.

Kempinski Residences Balmumcu ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Kullanıcıların ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI

Kempinski Residences Balmumcu, Kullanıcılara ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri web sitesi kapsamında Kullanıcılara sunulan hizmetlerin ifası amacıyla hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarabilecektir. Bu kapsamda Kempinski Residences Balmumcu , Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, web sitesi veya Kempinski Residences Balmumcu hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik metninde veya Kullanıcılara sunulan sair gizlilik metinlerinde yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için Kullanıcı verilerini dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (“hosting” servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Kullanıcılar, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Kullanıcıların kişisel verilerini dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

 

KULLANICILARIN VERİLERE ERİŞİM HAKKI VE DÜZELTME TALEPLERİ

Kullanıcılar Kempinski Residences Balmumcu’ya başvurarak kendileriyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, ilgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kullanıcılar, yukarıda belirtilen taleplerini kvkk@yapi-yapi.com (ilgili şirketin mail adresi) adresine yazılı olarak iletebilecektir. Kempinski Residences Balmumcu, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Kullanıcılar, Kempinski Residences Balmumcu kendileri tarafından sağlanmış olan, işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik metnine konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt ederler. Kullanıcıların güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Kempinski Residences Balmumcu’nun herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcılar, herhangi bir kişisel verilerinin Kempinski Residences Balmumcu tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmaları halinde Kempinski Residences Balmumcu nun kendilerine taahhüt ettiği hizmetlerden tam olarak faydalanamayabileceklerini, bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendilerine ait olacağını kabul ve beyan ederler.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ

Kempinski Residences Balmumcu, Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak Kempinski Residences Balmumcu, Kullanıcılar ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ÖNLENMLER, TAAHHÜTLER VE SORUMLULUK

Kempinski Residences Balmumcu, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik metninde ifade edilen şartlarda; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. Kempinski Residences Balmumcu kişisel verilerin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 

DEĞİŞİKLİKLER VE SON HÜKÜMLER

Kempinski Residences Balmumcu, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel hükümler, Kullanıcılara herhangi bir yöntemle sunulduğu andan itibaren yürürlük kazanır.

Kullanıcılar, web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasını okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve Kempinski Residences Balmumcu’ya ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının HMK’nun 193.maddesi uyarınca kesin delil sayılacağını gayrı kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

 

 

 

ŞİRKET POLİTİKASI

KEMPINSKI RESIDENCES BALMUMCU; ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001 standartları temel alınan Entegre Yönetim Sistemine (Kalite, İş Güvenliği ve Çevre) sahiptir. Yönetim, EYS’nin anlaşılmasını ve şirket kültürü ve ticari performansın ayrılmaz bir parçası olarak uygulanmasını temin eder.

KEMPINSKI RESIDENCES BALMUMCU yönetimi ve personeli inşaat faaliyetleri yapılan tüm yerel ve uluslararası faaliyetlerde, ilgili ülkelerde yasal ve diğer gerekliliklere uyarak, uygulanabilir şartları yerine getirmeyi ve ileri seviyede EYS performansın tüm alanlarda başarısını taahhüt eder.

Bu politikanın uygulanması; yönetimin bilgi, talimat, eğitim ve gözetim yolu ile sınırlı olmaksızın yapılacaktır. Sürekli iyileştirmeyi hedef alan KEMPINSKI RESIDENCES BALMUMCU EYS tanıtımına, başarısına ve devamına aktif katılım sağlayan her bir çalışanına rehber olan, iletişim içerisinde ve onları teşvik eden yönetimin sorumluluğundadır

KEMPINSKI RESIDENCES BALMUMCU’nun temel prensibi, mutlak müşteri memnuniyetini elde etmek, güvenilir ve etkin hizmet ile mümkün olan en iyi değeri sunmaktır.

Her bir KEMPINSKI RESIDENCES BALMUMCU çalışanının temel görevi ve sorumluluğu, kendilerinin, iş arkadaşlarının, faaliyet ve işlerinden etkilenebilecek diğer insanların yaralanmasını ve hastalanmasını önleyerek iş güvenliğini temin etmek için gerekli önlemleri almaktır.

KEMPINSKI RESIDENCES BALMUMCU, faaliyetlerinin çevre üzerindeki doğrudan ve dolaylı boyut ve etkilerine ilişkin sorumluluğunun bilincindedir. Şirket, çevre kirliliği ve çevresel etkileri en aza indirecek şekilde faaliyetlerini yürüterek gelecek kuşaklar için çevremizi korumaya ve geliştirmeye kararlıdır.

KEMPINSKI RESIDENCES BALMUMCU çalışanları görevini yerine getirirken; bütünlüğü ve özel mülkiyet sorumluluğunu, bilgi, teknoloji ve müşteri unsurlarının dış etkenlerden korunması için uygun güvenlik önlemlerinin alınmasını taahhüt eder. Her bir birim, güvenlik konusu altındaki herhangi bir risk veya ihlali azaltmak adına gerekli sorumluluğu almaktadır.

KEMPINSKI RESIDENCES BALMUMCU tüm sosyal sorumluluklarının farkında olup gerekli faaliyetleri yerine getirmektedir.

footerlogo

Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası

© Copyright 2022 Kempinski Residences Balmumcu İstanbul. Tüm hakları saklıdır.

Start typing and press Enter to search

Top